Browse Source

i18n: Update Polish translation (#4942)

* i18n: Update Polish translation

Signed-off-by: Marcin Mikołajczak <me@m4sk.in>

* i18n: Update Polish translation

Signed-off-by: Marcin Mikołajczak <me@m4sk.in>

* Update pl.yml
theme_witches
m4sk1n 5 years ago committed by Yamagishi Kazutoshi
parent
commit
94fba44eec
  1. 20
      app/javascript/mastodon/locales/pl.json
  2. 3
      config/locales/pl.yml

20
app/javascript/mastodon/locales/pl.json

@ -195,16 +195,16 @@ @@ -195,16 +195,16 @@
"upload_button.label": "Dodaj zawartość multimedialną",
"upload_form.undo": "Cofnij",
"upload_progress.label": "Wysyłanie",
"video.close": "Close video",
"video.exit_fullscreen": "Exit full screen",
"video.expand": "Expand video",
"video.fullscreen": "Full screen",
"video.hide": "Hide video",
"video.mute": "Mute sound",
"video.pause": "Pause",
"video.play": "Play",
"video.unmute": "Unmute sound",
"video_player.expand": "Przełącz wideo",
"video.close": "Zamknij film",
"video.exit_fullscreen": "Opuść tryb pełnoekranowy",
"video.expand": "Rozszerz film",
"video.fullscreen": "Pełny ekran",
"video.hide": "Ukryj film",
"video.mute": "Wycisz",
"video.pause": "Pauzuj",
"video.play": "Odtwórz",
"video.unmute": "Cofnij wyciszenie",
"video_player.expand": "Rozszerz film",
"video_player.toggle_sound": "Przełącz dźwięk",
"video_player.toggle_visible": "Przełącz widoczność",
"video_player.video_error": "Nie można odtworzyć pliku wideo"

3
config/locales/pl.yml

@ -193,6 +193,9 @@ pl: @@ -193,6 +193,9 @@ pl:
desc_html: Miejsce na własną politykę prywatności, zasady użytkowania i inne unormowania prawne. Możesz korzystać z tagów HTML
title: Niestandardowe zasady użytkowania
site_title: Nazwa instancji
thumbnail:
desc_html: 'Używana w podglądzie przez OpenGraph i API. Zalecany rozmiar: 1200x630 pikseli.'
title: Miniatura instancji
timeline_preview:
desc_html: Wyświetlaj publiczną oś czasu na stronie widocznej dla niezalogowanych
title: Podgląd osi czasu

Loading…
Cancel
Save