Browse Source

Another Dutch language update (#4944)

* Update nl.json

* Update nl.yml

* Update nl.json
theme_witches
Jeroen 5 years ago committed by Yamagishi Kazutoshi
parent
commit
721460a59b
  1. 14
      app/javascript/mastodon/locales/nl.json
  2. 3
      config/locales/nl.yml

14
app/javascript/mastodon/locales/nl.json

@ -200,13 +200,13 @@ @@ -200,13 +200,13 @@
"upload_progress.label": "Uploaden...",
"video.close": "Close video",
"video.exit_fullscreen": "Exit full screen",
"video.expand": "Expand video",
"video.fullscreen": "Full screen",
"video.hide": "Hide video",
"video.mute": "Mute sound",
"video.pause": "Pause",
"video.play": "Play",
"video.unmute": "Unmute sound",
"video.expand": "Video groter maken",
"video.fullscreen": "Volledig scherm",
"video.hide": "Video verbergen",
"video.mute": "Geluid uitschakelen",
"video.pause": "Pauze",
"video.play": "Afspelen",
"video.unmute": "Geluid inschakelen",
"video_player.expand": "Video groter maken",
"video_player.toggle_sound": "Geluid in-/uitschakelen",
"video_player.toggle_visible": "Video wel/niet tonen",

3
config/locales/nl.yml

@ -192,6 +192,9 @@ nl: @@ -192,6 +192,9 @@ nl:
desc_html: Je kan hier jouw eigen privacybeleid, gebruikersvoorwaarden en ander juridisch jargon kwijt. Je kan HTML gebruiken.
title: Aangepaste gebruikersvoorwaarden
site_title: Naam Mastodon-server
thumbnail:
desc_html: Gebruikt als voorvertoning voor OpenGraph en de API. 1200x630px aanbevolen.
title: Thumbnail Mastodon-server
timeline_preview:
desc_html: Toon de openbare tijdlijn op de startpagina
title: Voorbeeld tijdlijn

Loading…
Cancel
Save