Browse Source

Minor Slovak locale update (#10705)

Marek Ľach 5 months ago
parent
commit
fc192b882f
1 changed files with 3 additions and 2 deletions
 1. 3
  2
    config/locales/sk.yml

+ 3
- 2
config/locales/sk.yml View File

@@ -268,10 +268,11 @@ sk:
268 268
    week_users_active: aktívni tento týždeň
269 269
    week_users_new: užívateľov počas tohto týždňa
270 270
   domain_blocks:
271
-   add_new: Pridaj nové doménové blokovanie
271
+   add_new: Blokuj novú doménu
272 272
    created_msg: Doména je v štádiu blokovania
273 273
    destroyed_msg: Blokovanie domény bolo zrušené
274 274
    domain: Doména
275
+   existing_domain_block_html: Pre účet %{name} si už nahodil/a přísnejšie obmedzenie, najskôr ho teda musíš <a href="%{unblock_url}">odblokovať</a>.
275 276
    new:
276 277
     create: Vytvor blokovanie domény
277 278
     hint: Blokovanie domény stále dovolí vytvárať nové účty v databázi, ale tieto budú spätne automaticky moderované.
@@ -299,7 +300,7 @@ sk:
299 300
      silence: Zruš stíšenie všetkých existujúcich účtov z tejto domény
300 301
      suspend: Zruš suspendáciu všetkých existujúcich účtov z tejto domény
301 302
     title: Zruš blokovanie domény %{domain}
302
-    undo: Vrátiť späť
303
+    undo: Vráť späť
303 304
    undo: Odvolaj blokovanie domény
304 305
   email_domain_blocks:
305 306
    add_new: Pridaj nový

Loading…
Cancel
Save