Add final newline to locale files (#2890)

This commit is contained in:
Yamagishi Kazutoshi 2017-05-08 02:55:47 +09:00 committed by Eugen Rochko
parent 5c1f70b5c5
commit 3bdcf5d8f0
54 changed files with 219 additions and 219 deletions

View File

@ -10,7 +10,3 @@ insert_final_newline = true
charset = utf-8
indent_style = space
indent_size = 2
# ignore generated locale files
[app/javascript/mastodon/locales/*.json]
insert_final_newline = false

View File

@ -164,4 +164,4 @@
"video_player.toggle_sound": "Звук",
"video_player.toggle_visible": "Toggle visibility",
"video_player.video_error": "Video could not be played"
}
}

View File

@ -164,4 +164,4 @@
"video_player.toggle_sound": "Ton umschalten",
"video_player.toggle_visible": "Sichtbarkeit umschalten",
"video_player.video_error": "Video konnte nicht abgespielt werden"
}
}

View File

@ -164,4 +164,4 @@
"video_player.toggle_sound": "Toggle sound",
"video_player.toggle_visible": "Toggle visibility",
"video_player.video_error": "Video could not be played"
}
}

View File

@ -164,4 +164,4 @@
"video_player.toggle_sound": "Aktivigi sonojn",
"video_player.toggle_visible": "Toggle visibility",
"video_player.video_error": "Video could not be played"
}
}

View File

@ -164,4 +164,4 @@
"video_player.toggle_sound": "Act/Desac. sonido",
"video_player.toggle_visible": "Toggle visibility",
"video_player.video_error": "Video could not be played"
}
}

View File

@ -164,4 +164,4 @@
"video_player.toggle_sound": "تغییر صداداری",
"video_player.toggle_visible": "تغییر پیدایی",
"video_player.video_error": "ویدیو نمی‌تواند پخش شود"
}
}

View File

@ -164,4 +164,4 @@
"video_player.toggle_sound": "Äänet päälle/pois",
"video_player.toggle_visible": "Toggle visibility",
"video_player.video_error": "Video could not be played"
}
}

View File

@ -164,4 +164,4 @@
"video_player.toggle_sound": "Mettre/Couper le son",
"video_player.toggle_visible": "Afficher/Cacher la vidéo",
"video_player.video_error": "Video could not be played"
}
}

View File

@ -164,4 +164,4 @@
"video_player.toggle_sound": "הפעלת\\ביטול שמע",
"video_player.toggle_visible": "הפעלת\\ביטול תצוגה",
"video_player.video_error": "לא ניתן לנגן וידאו"
}
}

View File

@ -164,4 +164,4 @@
"video_player.toggle_sound": "Toggle zvuk",
"video_player.toggle_visible": "Preklopi vidljivost",
"video_player.video_error": "Video could not be played"
}
}

View File

@ -164,4 +164,4 @@
"video_player.toggle_sound": "Hang kapcsolása",
"video_player.toggle_visible": "Toggle visibility",
"video_player.video_error": "Video could not be played"
}
}

View File

@ -164,4 +164,4 @@
"video_player.toggle_sound": "Suara",
"video_player.toggle_visible": "Tampilan",
"video_player.video_error": "Video tidak dapat diputar"
}
}

View File

@ -164,4 +164,4 @@
"video_player.toggle_sound": "Acendar sono",
"video_player.toggle_visible": "Chanjar videbleso",
"video_player.video_error": "Video ne povus pleesar"
}
}

View File

@ -164,4 +164,4 @@
"video_player.toggle_sound": "Attiva suono",
"video_player.toggle_visible": "Attiva visibilità",
"video_player.video_error": "Il video non può essere riprodotto"
}
}

View File

@ -164,4 +164,4 @@
"video_player.toggle_sound": "音の切り替え",
"video_player.toggle_visible": "表示切り替え",
"video_player.video_error": "動画の再生に失敗しました"
}
}

View File

@ -164,4 +164,4 @@
"video_player.toggle_sound": "Geluid in-/uitschakelen",
"video_player.toggle_visible": "Toggle visibility",
"video_player.video_error": "Video could not be played"
}
}

View File

@ -164,4 +164,4 @@
"video_player.toggle_sound": "Veksle lyd",
"video_player.toggle_visible": "Veksle synlighet",
"video_player.video_error": "Video could not be played"
}
}

View File

@ -164,4 +164,4 @@
"video_player.toggle_sound": "Activar/Desactivar lo son",
"video_player.toggle_visible": "Mostrar/Rescondre la vidèo",
"video_player.video_error": "Video could not be played"
}
}

View File

@ -164,4 +164,4 @@
"video_player.toggle_sound": "Przełącz dźwięk",
"video_player.toggle_visible": "Przełącz widoczność",
"video_player.video_error": "Nie można odtworzyć pliku wideo"
}
}

View File

@ -164,4 +164,4 @@
"video_player.toggle_sound": "Ligar/Desligar som",
"video_player.toggle_visible": "Ligar/Desligar vídeo",
"video_player.video_error": "Não é possível ver o vídeo"
}
}

View File

@ -164,4 +164,4 @@
"video_player.toggle_sound": "Ligar/Desligar som",
"video_player.toggle_visible": "Ligar/Desligar vídeo",
"video_player.video_error": "Não é possível ver o vídeo"
}
}

View File

@ -164,4 +164,4 @@
"video_player.toggle_sound": "Вкл./выкл. звук",
"video_player.toggle_visible": "Показать/скрыть",
"video_player.video_error": "Видео не может быть проиграно"
}
}

View File

@ -1,166 +1,167 @@
{
"account.block":"Engelle @{name}",
"account.disclaimer":"Bu kullanıcının hesabı farklı sunucuda bulunduğu için bu sayı daha fazla olabilir.",
"account.edit_profile":"Profili düzenle",
"account.follow":"Takip et",
"account.followers":"Takipçiler",
"account.follows":"Takip ettikleri",
"account.follows_you":"Seni takip ediyor",
"account.mention":"Bahset @{name}",
"account.mute":"Sustur @{name}",
"account.posts":"Gönderiler",
"account.report":"Rapor et @{name}",
"account.requested":"Onay bekleniyor",
"account.unblock":"Engeli kaldır @{name}",
"account.unfollow":"Takipten vazgeç",
"account.unmute":"Sesi aç @{name}",
"boost_modal.combo":"Bir dahaki sefere {combo} tuşuna basabilirsiniz",
"column.blocks":"Engellenen kullanıcılar",
"column.community":"Yerel zaman tüneli",
"column.favourites":"Favoriler",
"column.follow_requests":"Takip istekleri",
"column.home":"Anasayfa",
"column.mutes":"Susturulmuş kullanıcılar",
"column.notifications":"Bildirimler",
"column.public":"Federe zaman tüneli",
"column_back_button.label":"Geri",
"column_subheading.navigation":"Navigasyon",
"column_subheading.settings":"Ayarlar",
"compose_form.lock_disclaimer":"Hesabınız {locked} değil. Sadece takipçilerle paylaştığınız gönderileri görebilmek için sizi herhangi bir kullanıcı takip edebilir.",
"compose_form.lock_disclaimer.lock":"kilitli",
"compose_form.placeholder":"Ne düşünüyorsun?",
"compose_form.privacy_disclaimer":"Gönderiniz {domains}teki bahsettiğiniz kullanıcılara iletilecektir.{domainsCount, plural, one {bu sunucuya} other {bu sunuculara}} güveniyor musunuz? Gönderi gizliliği sadece Mastodon sunucularında çalışır. Eğer {domains} {domainsCount, plural, one {bir Mastodon sunucusu değilse} other {Mastodon sunucuları değilse}}, gönderinizin herkese açık bir gönderi olmadığına ilişkin bir gösterge bulunmayacaktır. Bu yüzden gönderiniz boost edilebilir veya istenmeyen alıcılara görünebilir.",
"compose_form.publish":"Toot",
"compose_form.sensitive":"Görseli hassas olarak işaretle",
"compose_form.spoiler":"Metni uyarı arkasına gizle",
"compose_form.spoiler_placeholder":"İçerik uyarısı",
"confirmation_modal.cancel":"İptal",
"confirmations.block.confirm":"Engelle",
"confirmations.block.message":"{name} kullanıcısını engellemek istiyor musunuz?",
"confirmations.delete.confirm":"Sil",
"confirmations.delete.message":"Bu gönderiyi silmek istiyor musunuz?",
"confirmations.mute.confirm":"Sessize al",
"confirmations.mute.message":"{name} kullanıcısını sessize almak istiyor musunuz?",
"emoji_button.activity":"Aktivite",
"emoji_button.flags":"Bayraklar",
"emoji_button.food":"Yiyecek ve İçecek",
"emoji_button.label":"Emoji ekle",
"emoji_button.nature":"Doğa",
"emoji_button.objects":"Nesneler",
"emoji_button.people":"İnsanlar",
"emoji_button.search":"Emoji ara...",
"emoji_button.symbols":"Semboller",
"emoji_button.travel":"Seyahat ve Yerler",
"empty_column.community":"Yerel zaman tüneliniz boş. Daha fazla eğlence için herkese açık bir gönderi paylaşın.",
"empty_column.hashtag":"Henüz bu hashtage sahip hiçbir gönderi yok.",
"empty_column.home.public_timeline":"herkese açık zaman tüneli",
"empty_column.home":"Henüz kimseyi takip etmiyorsunuz. {public} ziyaret edebilir veya arama kısmını kullanarak diğer kullanıcılarla iletişime geçebilirsiniz.",
"empty_column.notifications":"Henüz hiçbir bildiriminiz yok. Diğer insanlarla sobhet edebilmek için etkileşime geçebilirsiniz.",
"empty_column.public":"Burada hiçbir gönderi yok! Herkese açık bir şeyler yazın, veya diğer sunucudaki insanları takip ederek bu alanın dolmasını sağlayın",
"follow_request.authorize":"Yetkilendir",
"follow_request.reject":"Reddet",
"getting_started.apps":"Çeşitli uygulamalar mevcuttur",
"getting_started.heading":"Başlangıç",
"getting_started.open_source_notice":"Mastodon açık kaynaklı bir yazılımdır. Github {github}. {apps} üzerinden katkıda bulunabilir, hata raporlayabilirsiniz.",
"home.column_settings.advanced":"Gelişmiş",
"home.column_settings.basic":"Temel",
"home.column_settings.filter_regex":"Regex kullanarak filtrele",
"home.column_settings.show_reblogs":"Boost edilenleri göster",
"home.column_settings.show_replies":"Cevapları göster",
"home.settings":"Kolon ayarları",
"lightbox.close":"Kapat",
"loading_indicator.label":"Yükleniyor...",
"media_gallery.toggle_visible":"Görünürlüğü değiştir",
"missing_indicator.label":"Bulunamadı",
"navigation_bar.blocks":"Engellenen kullanıcılar",
"navigation_bar.community_timeline":"Yerel zaman tüneli",
"navigation_bar.edit_profile":"Profili düzenle",
"navigation_bar.favourites":"Favoriler",
"navigation_bar.follow_requests":"Takip istekleri",
"navigation_bar.info":"Genişletilmiş bilgi",
"navigation_bar.logout":ıkış",
"navigation_bar.mutes":"Sessize alınmış kullanıcılar",
"navigation_bar.preferences":"Tercihler",
"navigation_bar.public_timeline":"Federe zaman tüneli",
"notification.favourite":"{name} senin durumunu favorilere ekledi",
"notification.follow":"{name} seni takip ediyor",
"notification.mention":"{name} senden bahsetti",
"notification.reblog":"{name} senin durumunu boost etti",
"notifications.clear":"Bildirimleri temizle",
"notifications.clear_confirmation":"Tüm bildirimlerinizi kalıcı olarak temizlemek ister misiniz?",
"notifications.column_settings.alert":"Masaüstü bildirimleri",
"notifications.column_settings.favourite":"Favoriler:",
"notifications.column_settings.follow":"Yeni takipçiler:",
"notifications.column_settings.mention":"Bahsedilenler:",
"notifications.column_settings.reblog":"Boostlar:",
"notifications.column_settings.show":"Bildirimlerde göster",
"notifications.column_settings.sound":"Ses çal",
"notifications.settings":"Bildirim ayarları",
"onboarding.done":"Tamam",
"onboarding.next":"Sıradaki",
"onboarding.page_five.public_timelines":"Yerel zaman tüneli, bu sunucudaki herkesten gelen gönderileri gösterir.Federe zaman tüneli, kullanıcıların diğer sunuculardan takip ettiği kişilerin herkese açık gönderilerini gösterir. Bunlar herkese açık zaman tünelleridir ve yeni insanlarla tanışmak için harika yerlerdir. The federated timeline shows public posts from everyone who people on {domain} follow. These are the Public Timelines, a great way to discover new ",
"onboarding.page_four.home":"The home timeline shows posts from people you follow.",
"onboarding.page_four.home":"Takip ettiğiniz insanlardan gelen gönderileri gosteren zaman tünelidir",
"onboarding.page_four.notifications":"Herkimse sizinle iletişime geçtiğinde gelen bildirimleri gösterir.",
"onboarding.page_one.federation":"Mastodon, geniş bir sosyal ağ kurmak için birleşen bağımsız sunuculardan oluşan bir ağdır.",
"onboarding.page_one.handle":"{domain} sunucundasınız, bu yüzden tüm kontrol {handle}",
"onboarding.page_one.welcome":"Mastodon'a hoş geldiniz.",
"onboarding.page_six.admin":"{admin}, şu anda bulunduğunuz sunucunun yöneticisidir.",
"onboarding.page_six.almost_done":"Neredeyse tamam...",
"onboarding.page_six.appetoot":"Bon Appetoot!",
"onboarding.page_six.apps_available":"iOS, Android ve diğer platformlar için {apps} mevcuttur",
"onboarding.page_six.github":"Mastodon açık kaynaklı bir yazılımdır. Github {github} üzerinden katkıda bulunabilir, özellik başvurusunda bulunabilir,hata raporlayabilirsiniz.",
"onboarding.page_six.guidelines":"topluluk kılavuzları",
"onboarding.page_six.read_guidelines":"Lütfen {domain}'in {guidelines} kılavuzlarını okuyunuz.",
"onboarding.page_six.various_app":"mobil uygulamalar",
"onboarding.page_three.profile":"Profil resminizi, kişisel bilgilerinizi ve görünen isminizi değiştirmek için profilinizi düzenleyebilirsiniz. Ayrıca diğer tercihlerinizi de düzenleyebilirsiniz.",
"onboarding.page_three.search":"Arama çubuğunu kullanarak kişileri bulabilir, ve {illustration} ve {introductions} gibi hashtag'leri arayabilirsiniz. Eğer bu sunucuda olmayan birini aramak istiyorsanız, kullanıcı adının tamamını yazarak arayabilirsiniz.",
"onboarding.page_two.compose":"Toot oluşturma alanını kullanarak gönderiler yazabilirsiniz. Aşağıdaki ikonları kullanarak görseller ekleyebilir, gizlilik ayarlarını değiştirebilir ve içerik uyarısı ekleyebilirsiniz.",
"onboarding.skip":"Geç",
"privacy.change":"Gönderi gizliliğini ayarla",
"privacy.direct.long":"Sadece bahsedilen kişilere gönder",
"privacy.direct.short":"Direkt",
"privacy.private.long":"Sadece takipçilerime gönder",
"privacy.private.short":"Sadece takipçiler",
"privacy.public.long":"Herkese açık zaman tüneline gönder",
"privacy.public.short":"Herkese açık",
"privacy.unlisted.long":"Herkese açık zaman tüneline gönderme",
"privacy.unlisted.short":"Listelenmemiş",
"reply_indicator.cancel":"İptal",
"report.heading":"Yeni rapor",
"report.placeholder":"Ek yorumlar",
"report.submit":"Gönder",
"report.target":"Raporlama",
"search.placeholder":"Ara",
"search.status_by":"{name} göre ara",
"search_results.total":"{count, number} {count, plural, one {sonuç} other {sonuçlar}}",
"status.cannot_reblog":"Bu gönderi boost edilemez",
"status.delete":"Sil",
"status.favourite":"Favorilere ekle",
"status.load_more":"Daha fazla",
"status.media_hidden":"Gizli görsel",
"status.mention":"Bahset @{name}",
"status.open":"Bu gönderiyi genişlet",
"status.reblog":"Boost'la",
"status.reblogged_by":"{name} boost etti",
"status.reply":"Cevapla",
"status.replyAll":"Konuşmayı cevapla",
"status.report":"@{name}'i raporla",
"status.sensitive_toggle":"Görmek için tıklayınız",
"status.sensitive_warning":"Hassas içerik",
"status.show_less":"Daha azı",
"status.show_more":"Daha fazlası",
"tabs_bar.compose":"Oluştur",
"tabs_bar.federated_timeline":"Federe",
"tabs_bar.home":"Ana sayfa",
"tabs_bar.local_timeline":"Yerel",
"tabs_bar.notifications":"Bildirimler",
"upload_area.title":"Upload için sürükle bırak yapınız",
"upload_button.label":"Görsel ekle",
"upload_form.undo":"Geri al",
"upload_progress.label":"Yükleniyor...",
"video_player.expand":"Videoyu genişlet",
"video_player.toggle_sound":"Sesi aç/kapa",
"video_player.toggle_visible":"Göster/gizle",
"video_player.video_error":"Video oynatılamadı"
"account.block": "Engelle @{name}",
"account.disclaimer": "Bu kullanıcının hesabı farklı sunucuda bulunduğu için bu sayı daha fazla olabilir.",
"account.edit_profile": "Profili düzenle",
"account.follow": "Takip et",
"account.followers": "Takipçiler",
"account.follows": "Takip ettikleri",
"account.follows_you": "Seni takip ediyor",
"account.mention": "Bahset @{name}",
"account.mute": "Sustur @{name}",
"account.posts": "Gönderiler",
"account.report": "Rapor et @{name}",
"account.requested": "Onay bekleniyor",
"account.unblock": "Engeli kaldır @{name}",
"account.unfollow": "Takipten vazgeç",
"account.unmute": "Sesi aç @{name}",
"boost_modal.combo": "Bir dahaki sefere {combo} tuşuna basabilirsiniz",
"column.blocks": "Engellenen kullanıcılar",
"column.community": "Yerel zaman tüneli",
"column.favourites": "Favoriler",
"column.follow_requests": "Takip istekleri",
"column.home": "Anasayfa",
"column.mutes": "Susturulmuş kullanıcılar",
"column.notifications": "Bildirimler",
"column.public": "Federe zaman tüneli",
"column_back_button.label": "Geri",
"column_subheading.navigation": "Navigasyon",
"column_subheading.settings": "Ayarlar",
"compose_form.lock_disclaimer": "Hesabınız {locked} değil. Sadece takipçilerle paylaştığınız gönderileri görebilmek için sizi herhangi bir kullanıcı takip edebilir.",
"compose_form.lock_disclaimer.lock": "kilitli",
"compose_form.placeholder": "Ne düşünüyorsun?",
"compose_form.privacy_disclaimer": "Gönderiniz {domains}teki bahsettiğiniz kullanıcılara iletilecektir.{domainsCount, plural, one {bu sunucuya} other {bu sunuculara}} güveniyor musunuz? Gönderi gizliliği sadece Mastodon sunucularında çalışır. Eğer {domains} {domainsCount, plural, one {bir Mastodon sunucusu değilse} other {Mastodon sunucuları değilse}}, gönderinizin herkese açık bir gönderi olmadığına ilişkin bir gösterge bulunmayacaktır. Bu yüzden gönderiniz boost edilebilir veya istenmeyen alıcılara görünebilir.",
"compose_form.publish": "Toot",
"compose_form.sensitive": "Görseli hassas olarak işaretle",
"compose_form.spoiler": "Metni uyarı arkasına gizle",
"compose_form.spoiler_placeholder": "İçerik uyarısı",
"confirmation_modal.cancel": "İptal",
"confirmations.block.confirm": "Engelle",
"confirmations.block.message": "{name} kullanıcısını engellemek istiyor musunuz?",
"confirmations.delete.confirm": "Sil",
"confirmations.delete.message": "Bu gönderiyi silmek istiyor musunuz?",
"confirmations.mute.confirm": "Sessize al",
"confirmations.mute.message": "{name} kullanıcısını sessize almak istiyor musunuz?",
"emoji_button.activity": "Aktivite",
"emoji_button.flags": "Bayraklar",
"emoji_button.food": "Yiyecek ve İçecek",
"emoji_button.label": "Emoji ekle",
"emoji_button.nature": "Doğa",
"emoji_button.objects": "Nesneler",
"emoji_button.people": "İnsanlar",
"emoji_button.search": "Emoji ara...",
"emoji_button.symbols": "Semboller",
"emoji_button.travel": "Seyahat ve Yerler",
"empty_column.community": "Yerel zaman tüneliniz boş. Daha fazla eğlence için herkese açık bir gönderi paylaşın.",
"empty_column.hashtag": "Henüz bu hashtage sahip hiçbir gönderi yok.",
"empty_column.home": "Henüz kimseyi takip etmiyorsunuz. {public} ziyaret edebilir veya arama kısmını kullanarak diğer kullanıcılarla iletişime geçebilirsiniz.",
"empty_column.home.inactivity": "Your home feed is empty. If you have been inactive for a while, it will be regenerated for you soon.",
"empty_column.home.public_timeline": "herkese açık zaman tüneli",
"empty_column.notifications": "Henüz hiçbir bildiriminiz yok. Diğer insanlarla sobhet edebilmek için etkileşime geçebilirsiniz.",
"empty_column.public": "Burada hiçbir gönderi yok! Herkese açık bir şeyler yazın, veya diğer sunucudaki insanları takip ederek bu alanın dolmasını sağlayın",
"follow_request.authorize": "Yetkilendir",
"follow_request.reject": "Reddet",
"getting_started.appsshort": "Apps",
"getting_started.faq": "FAQ",
"getting_started.heading": "Başlangıç",
"getting_started.open_source_notice": "Mastodon açık kaynaklı bir yazılımdır. Github {github}. {apps} üzerinden katkıda bulunabilir, hata raporlayabilirsiniz.",
"getting_started.support": "{faq} • {userguide} • {apps}",
"getting_started.userguide": "User Guide",
"home.column_settings.advanced": "Gelişmiş",
"home.column_settings.basic": "Temel",
"home.column_settings.filter_regex": "Regex kullanarak filtrele",
"home.column_settings.show_reblogs": "Boost edilenleri göster",
"home.column_settings.show_replies": "Cevapları göster",
"home.settings": "Kolon ayarları",
"lightbox.close": "Kapat",
"loading_indicator.label": "Yükleniyor...",
"media_gallery.toggle_visible": "Görünürlüğü değiştir",
"missing_indicator.label": "Bulunamadı",
"navigation_bar.blocks": "Engellenen kullanıcılar",
"navigation_bar.community_timeline": "Yerel zaman tüneli",
"navigation_bar.edit_profile": "Profili düzenle",
"navigation_bar.favourites": "Favoriler",
"navigation_bar.follow_requests": "Takip istekleri",
"navigation_bar.info": "Genişletilmiş bilgi",
"navigation_bar.logout": ıkış",
"navigation_bar.mutes": "Sessize alınmış kullanıcılar",
"navigation_bar.preferences": "Tercihler",
"navigation_bar.public_timeline": "Federe zaman tüneli",
"notification.favourite": "{name} senin durumunu favorilere ekledi",
"notification.follow": "{name} seni takip ediyor",
"notification.reblog": "{name} senin durumunu boost etti",
"notifications.clear": "Bildirimleri temizle",
"notifications.clear_confirmation": "Tüm bildirimlerinizi kalıcı olarak temizlemek ister misiniz?",
"notifications.column_settings.alert": "Masaüstü bildirimleri",
"notifications.column_settings.favourite": "Favoriler:",
"notifications.column_settings.follow": "Yeni takipçiler:",
"notifications.column_settings.mention": "Bahsedilenler:",
"notifications.column_settings.reblog": "Boostlar:",
"notifications.column_settings.show": "Bildirimlerde göster",
"notifications.column_settings.sound": "Ses çal",
"notifications.settings": "Bildirim ayarları",
"onboarding.done": "Tamam",
"onboarding.next": "Sıradaki",
"onboarding.page_five.public_timelines": "Yerel zaman tüneli, bu sunucudaki herkesten gelen gönderileri gösterir.Federe zaman tüneli, kullanıcıların diğer sunuculardan takip ettiği kişilerin herkese açık gönderilerini gösterir. Bunlar herkese açık zaman tünelleridir ve yeni insanlarla tanışmak için harika yerlerdir. The federated timeline shows public posts from everyone who people on {domain} follow. These are the Public Timelines, a great way to discover new ",
"onboarding.page_four.home": "Takip ettiğiniz insanlardan gelen gönderileri gosteren zaman tünelidir",
"onboarding.page_four.notifications": "Herkimse sizinle iletişime geçtiğinde gelen bildirimleri gösterir.",
"onboarding.page_one.federation": "Mastodon, geniş bir sosyal ağ kurmak için birleşen bağımsız sunuculardan oluşan bir ağdır.",
"onboarding.page_one.handle": "{domain} sunucundasınız, bu yüzden tüm kontrol {handle}",
"onboarding.page_one.welcome": "Mastodon'a hoş geldiniz.",
"onboarding.page_six.admin": "{admin}, şu anda bulunduğunuz sunucunun yöneticisidir.",
"onboarding.page_six.almost_done": "Neredeyse tamam...",
"onboarding.page_six.appetoot": "Bon Appetoot!",
"onboarding.page_six.apps_available": "iOS, Android ve diğer platformlar için {apps} mevcuttur",
"onboarding.page_six.github": "Mastodon açık kaynaklı bir yazılımdır. Github {github} üzerinden katkıda bulunabilir, özellik başvurusunda bulunabilir,hata raporlayabilirsiniz.",
"onboarding.page_six.guidelines": "topluluk kılavuzları",
"onboarding.page_six.read_guidelines": "Lütfen {domain}'in {guidelines} kılavuzlarını okuyunuz.",
"onboarding.page_six.various_app": "mobil uygulamalar",
"onboarding.page_three.profile": "Profil resminizi, kişisel bilgilerinizi ve görünen isminizi değiştirmek için profilinizi düzenleyebilirsiniz. Ayrıca diğer tercihlerinizi de düzenleyebilirsiniz.",
"onboarding.page_three.search": "Arama çubuğunu kullanarak kişileri bulabilir, ve {illustration} ve {introductions} gibi hashtag'leri arayabilirsiniz. Eğer bu sunucuda olmayan birini aramak istiyorsanız, kullanıcı adının tamamını yazarak arayabilirsiniz.",
"onboarding.page_two.compose": "Toot oluşturma alanını kullanarak gönderiler yazabilirsiniz. Aşağıdaki ikonları kullanarak görseller ekleyebilir, gizlilik ayarlarını değiştirebilir ve içerik uyarısı ekleyebilirsiniz.",
"onboarding.skip": "Geç",
"privacy.change": "Gönderi gizliliğini ayarla",
"privacy.direct.long": "Sadece bahsedilen kişilere gönder",
"privacy.direct.short": "Direkt",
"privacy.private.long": "Sadece takipçilerime gönder",
"privacy.private.short": "Sadece takipçiler",
"privacy.public.long": "Herkese açık zaman tüneline gönder",
"privacy.public.short": "Herkese açık",
"privacy.unlisted.long": "Herkese açık zaman tüneline gönderme",
"privacy.unlisted.short": "Listelenmemiş",
"reply_indicator.cancel": "İptal",
"report.heading": "Yeni rapor",
"report.placeholder": "Ek yorumlar",
"report.submit": "Gönder",
"report.target": "Raporlama",
"search.placeholder": "Ara",
"search_results.total": "{count, number} {count, plural, one {sonuç} other {sonuçlar}}",
"status.cannot_reblog": "Bu gönderi boost edilemez",
"status.delete": "Sil",
"status.favourite": "Favorilere ekle",
"status.load_more": "Daha fazla",
"status.media_hidden": "Gizli görsel",
"status.mention": "Bahset @{name}",
"status.open": "Bu gönderiyi genişlet",
"status.reblog": "Boost'la",
"status.reblogged_by": "{name} boost etti",
"status.reply": "Cevapla",
"status.replyAll": "Konuşmayı cevapla",
"status.report": "@{name}'i raporla",
"status.sensitive_toggle": "Görmek için tıklayınız",
"status.sensitive_warning": "Hassas içerik",
"status.show_less": "Daha azı",
"status.show_more": "Daha fazlası",
"tabs_bar.compose": "Oluştur",
"tabs_bar.federated_timeline": "Federe",
"tabs_bar.home": "Ana sayfa",
"tabs_bar.local_timeline": "Yerel",
"tabs_bar.notifications": "Bildirimler",
"upload_area.title": "Upload için sürükle bırak yapınız",
"upload_button.label": "Görsel ekle",
"upload_form.undo": "Geri al",
"upload_progress.label": "Yükleniyor...",
"video_player.expand": "Videoyu genişlet",
"video_player.toggle_sound": "Sesi aç/kapa",
"video_player.toggle_visible": "Göster/gizle",
"video_player.video_error": "Video oynatılamadı"
}

View File

@ -164,4 +164,4 @@
"video_player.toggle_sound": "Увімкнути/вимкнути звук",
"video_player.toggle_visible": "Toggle visibility",
"video_player.video_error": "Video could not be played"
}
}

View File

@ -1,2 +1,2 @@
[
]
]

View File

@ -1,2 +1,2 @@
[
]
]

View File

@ -1,2 +1,2 @@
[
]
]

View File

@ -1,2 +1,2 @@
[
]
]

View File

@ -1,2 +1,2 @@
[
]
]

View File

@ -1,2 +1,2 @@
[
]
]

View File

@ -1,2 +1,2 @@
[
]
]

View File

@ -1,2 +1,2 @@
[
]
]

View File

@ -1,2 +1,2 @@
[
]
]

View File

@ -1,2 +1,2 @@
[
]
]

View File

@ -1,2 +1,2 @@
[
]
]

View File

@ -1,2 +1,2 @@
[
]
]

View File

@ -1,2 +1,2 @@
[
]
]

View File

@ -1,2 +1,2 @@
[
]
]

View File

@ -1,2 +1,2 @@
[
]
]

View File

@ -1,2 +1,2 @@
[
]
]

View File

@ -1,2 +1,2 @@
[
]
]

View File

@ -1,2 +1,2 @@
[
]
]

View File

@ -1,2 +1,2 @@
[
]
]

View File

@ -1,2 +1,2 @@
[
]
]

View File

@ -1,2 +1,2 @@
[
]
]

View File

@ -1,2 +1,2 @@
[
]
]

View File

@ -1,2 +1,2 @@
[
]
]

View File

@ -1,2 +1,2 @@
[
]
]

View File

@ -1,2 +1,2 @@
[
]
]

View File

@ -1,3 +1,3 @@
[
"getting_started.support"
]
]

View File

@ -164,4 +164,4 @@
"video_player.toggle_sound": "开关音效",
"video_player.toggle_visible": "打开或关上",
"video_player.video_error": "视频无法播放啦……"
}
}

View File

@ -164,4 +164,4 @@
"video_player.toggle_sound": "開關音效",
"video_player.toggle_visible": "打開或關上",
"video_player.video_error": "無法播放影片"
}
}

View File

@ -115,4 +115,7 @@ manageTranslations({
detectDuplicateIds: false,
singleMessagesFile: true,
languages,
jsonOptions: {
trailingNewline: true,
},
});