Updating Dutch translation (#4927)

* Update doorkeeper.nl.yml

* Update nl.yml

* Update simple_form.nl.yml

* Update nl.json

* Update en.json

* Update en.json

* Update nl.json
This commit is contained in:
Jeroen 2017-09-13 16:12:29 +02:00 committed by Yamagishi Kazutoshi
parent 283a5ec1a4
commit 331263270b
4 changed files with 66 additions and 33 deletions

View File

@ -12,7 +12,7 @@
"account.mute": "Negeer @{name}",
"account.posts": "Toots",
"account.report": "Rapporteer @{name}",
"account.requested": "Wacht op goedkeuring",
"account.requested": "Wacht op goedkeuring. Klik om volgverzoek te annuleren.",
"account.share": "Profiel van @{name} delen",
"account.unblock": "Deblokkeer @{name}",
"account.unblock_domain": "{domain} niet meer negeren",
@ -34,10 +34,11 @@
"column.mutes": "Genegeerde gebruikers",
"column.notifications": "Meldingen",
"column.public": "Globale tijdlijn",
"column.pins": "Vastgezette toots",
"column_back_button.label": "terug",
"column_header.hide_settings": "Instellingen verbergen",
"column_header.moveLeft_settings": "Move column to the left",
"column_header.moveRight_settings": "Move column to the right",
"column_header.moveLeft_settings": "Kolom naar links verplaatsen",
"column_header.moveRight_settings": "Kolom naar rechts verplaatsen",
"column_header.pin": "Vastmaken",
"column_header.show_settings": "Instellingen tonen",
"column_header.unpin": "Losmaken",
@ -63,8 +64,8 @@
"confirmations.mute.message": "Weet je het zeker dat je {name} wilt negeren?",
"confirmations.unfollow.confirm": "Ontvolgen",
"confirmations.unfollow.message": "Weet je het zeker dat je {name} wilt ontvolgen?",
"embed.instructions": "Embed this status on your website by copying the code below.",
"embed.preview": "Here is what it will look like:",
"embed.instructions": "Embed deze toot op jouw website, door de onderstaande code te kopiëren.",
"embed.preview": "Zo komt het eruit te zien:",
"emoji_button.activity": "Activiteiten",
"emoji_button.flags": "Vlaggen",
"emoji_button.food": "Eten en drinken",
@ -85,6 +86,7 @@
"follow_request.authorize": "Goedkeuren",
"follow_request.reject": "Afkeuren",
"getting_started.appsshort": "Apps",
"getting_started.donate": "Doneren",
"getting_started.faq": "FAQ",
"getting_started.heading": "Beginnen",
"getting_started.open_source_notice": "Mastodon is open-sourcesoftware. Je kunt bijdragen of problemen melden op GitHub via {github}.",
@ -111,6 +113,7 @@
"navigation_bar.mutes": "Genegeerde gebruikers",
"navigation_bar.preferences": "Instellingen",
"navigation_bar.public_timeline": "Globale tijdlijn",
"navigation_bar.pins": "Vastgezette toots",
"notification.favourite": "{name} markeerde jouw toot als favoriet",
"notification.follow": "{name} volgt jou nu",
"notification.mention": "{name} vermeldde jou",
@ -171,7 +174,7 @@
"status.mention": "Vermeld @{name}",
"status.mute_conversation": "Negeer conversatie",
"status.open": "Toot volledig tonen",
"status.pin": "Pin on profile",
"status.pin": "Aan profielpagina vastmaken",
"status.reblog": "Boost",
"status.reblogged_by": "{name} boostte",
"status.reply": "Reageren",
@ -183,7 +186,7 @@
"status.show_less": "Minder tonen",
"status.show_more": "Meer tonen",
"status.unmute_conversation": "Conversatie niet meer negeren",
"status.unpin": "Unpin from profile",
"status.unpin": "Van profielpagina losmaken",
"tabs_bar.compose": "Schrijven",
"tabs_bar.federated_timeline": "Globaal",
"tabs_bar.home": "Start",

View File

@ -3,9 +3,10 @@ nl:
activerecord:
attributes:
doorkeeper/application:
name: Naam
name: Naam toepassing
redirect_uri: Redirect-URI
scopes: Scopes
scopes: Toestemmingen
website: Website toepassing
errors:
models:
doorkeeper/application:
@ -26,27 +27,31 @@ nl:
confirmations:
destroy: Weet je het zeker?
edit:
title: Applicatie bewerken
title: Toepassing bewerken
form:
error: Oops! Controleer het formulier op fouten
help:
native_redirect_uri: Gebruik %{native_redirect_uri} voor lokale tests
redirect_uri: 'Gebruik één regel per URI. '
scopes: Scopes met spaties van elkaar scheiden. Laat leeg om de standaardscopes te gebruiken.
scopes: Toestemmingen met spaties van elkaar scheiden. Laat leeg om de standaardtoestemmingen te gebruiken.
index:
application: Toepassing
callback_url: Callback-URL
delete: Verwijderen
name: Naam
new: Nieuwe applicatie
title: Jouw applicaties
new: Nieuwe toepassing
scopes: Toestemmingen
show: Tonen
title: Jouw toepassingen
new:
title: Nieuwe applicatie
title: Nieuwe toepassing
show:
actions: Acties
application_id: Applicatie-ID
application_id: Client-key
callback_urls: Callback-URL's
scopes: Scopes
secret: Secret
title: 'Applicatie: %{name}'
scopes: Toestemmingen
secret: Client-secret
title: 'Toepassing: %{name}'
authorizations:
buttons:
authorize: Autoriseren
@ -54,7 +59,7 @@ nl:
error:
title: Er is een fout opgetreden
new:
able_to: Deze applicatie zal in staat zijn om
able_to: Deze toepassing zal in staat zijn om
prompt: "%{client_name} autoriseren om uw account te gebruiken?"
title: Autorisatie vereist
show:
@ -65,10 +70,10 @@ nl:
confirmations:
revoke: Weet je het zeker?
index:
application: Applicatie
application: Toepassing
created_at: Aangemaakt op
date_format: "%d-%m-%Y %H:%M:%S"
title: Jouw geautoriseerde applicaties
title: Jouw geautoriseerde toepassingen
errors:
messages:
access_denied: De resource-eigenaar of autorisatie-server weigerde het verzoek.
@ -92,23 +97,23 @@ nl:
flash:
applications:
create:
notice: Applicatie aangemaakt.
notice: Toepassing aangemaakt.
destroy:
notice: Applicatie verwijderd.
notice: Toepassing verwijderd.
update:
notice: Applicatie bewerkt.
notice: Toepassing bewerkt.
authorized_applications:
destroy:
notice: Applicatie ingetrokken.
notice: Toepassing ingetrokken.
layouts:
admin:
nav:
applications: Applicaties
applications: Toepassingen
home: Home
oauth2_provider: OAuth2-provider
application:
title: OAuth-autorisatie vereist
scopes:
follow: accounts te volgen, te negeren en te blokkeren.
read: jouw accountgegevens te lezen
write: namens jou berichten te plaatsen
follow: accounts volgen, negeren en blokkeren
read: berichten lezen
write: berichten plaatsen

View File

@ -41,8 +41,11 @@ nl:
people_followed_by: Mensen die %{name} volgt
people_who_follow: Mensen die %{name} volgen
posts: Toots
posts_with_replies: Toots met reacties
remote_follow: Extern volgen
reserved_username: Deze gebruikersnaam is gereserveerd
roles:
admin: Beheerder
unfollow: Ontvolgen
admin:
accounts:
@ -56,7 +59,9 @@ nl:
email: E-mail
feed_url: Feed-URL
followers: Volgers
followers_url: Volgers-URL
follows: Volgt
inbox_url: Inbox-URL
ip: IP
location:
all: Alles
@ -86,6 +91,7 @@ nl:
resubscribe: Opnieuw abonneren
salmon_url: Salmon-URL
search: Zoeken
shared_inbox_url: Gedeelde inbox-URL
show:
created_reports: Toots door dit account gerapporteerd
report: gerapporteerd
@ -160,6 +166,9 @@ nl:
unresolved: Onopgelost
view: Weergeven
settings:
bootstrap_timeline_accounts:
desc_html: Meerdere gebruikersnamen met komma's scheiden. Alleen lokale en niet opgeschorte accounts werken. Laat leeg voor alle lokale beheerders.
title: Standaard te volgen accounts voor nieuwe gebruikers
contact_information:
email: Vul een openbaar gebruikt e-mailadres in
username: Vul een gebruikersnaam in
@ -272,7 +281,7 @@ nl:
content: Veiligheidsverificatie mislukt. Blokkeer je toevallig cookies?
title: Veiligheidsverificatie mislukt
'429': Te veel verbindingsaanvragen.
noscript_html: Schakel JavaScript in om de webapplicatie van Mastodon te gebruiken. Als alternatief kan je een <a href="https://github.com/tootsuite/documentation/blob/master/Using-Mastodon/Apps.md">Mastodon-app</a> zoeken voor jouw platform.
noscript_html: Schakel JavaScript in om de webapp van Mastodon te kunnen gebruiken. Als alternatief kan je een <a href="https://github.com/tootsuite/documentation/blob/master/Using-Mastodon/Apps.md">Mastodon-app</a> zoeken voor jouw platform.
exports:
blocks: Jij blokkeert
csv: CSV
@ -412,6 +421,7 @@ nl:
authorized_apps: Geautoriseerde apps
back: Terug naar Mastodon
delete: Account deletion
development: Ontwikkelaars
edit_profile: Profiel bewerken
export: Export
followers: Geautoriseerde volgers
@ -419,9 +429,15 @@ nl:
preferences: Voorkeuren
settings: Instellingen
two_factor_authentication: Tweestapsverificatie
your_apps: Jouw toepassingen
statuses:
open_in_web: In de webapp openen
over_character_limit: Limiet van %{max} tekens overschreden
pin_errors:
limit: Te veel toots vastgezet
ownership: Een toot van iemand anders kan niet worden vastgezet
private: Alleen openbare toots kunnen worden vastgezet
reblog: Een boost kan niet worden vastgezet
show_more: Meer tonen
visibilities:
private: Alleen volgers
@ -432,6 +448,7 @@ nl:
unlisted_long: Aan iedereen tonen, maar niet op openbare tijdlijnen
stream_entries:
click_to_show: Klik om te tonen
pinned: Vastgemaakte toot
reblogged: boostte
sensitive_content: Gevoelige inhoud
terms:

View File

@ -7,7 +7,10 @@ nl:
display_name: Maximaal 30 tekens
header: PNG, GIF of JPG. Maximaal 2MB. Wordt teruggeschaald naar 700x335px
locked: Vereist dat je handmatig volgers moet accepteren en stelt de privacy van toots standaard in op alleen volgers
note: Maximaal 160 tekens
note:
one: <span class="note-counter">1</span> teken over
other: <span class="note-counter">%{count}</span> tekens over
setting_noindex: Heeft invloed op jouw openbare profiel en toots
imports:
data: CSV-bestand dat op een andere Mastodon-server werd geëxporteerd
sessions:
@ -32,8 +35,13 @@ nl:
otp_attempt: Tweestaps-aanmeldcode
password: Wachtwoord
setting_auto_play_gif: Speel geanimeerde GIF's automatisch af
setting_boost_modal: Vraag voor het boosten een bevestiging
setting_default_privacy: Tootprivacy
setting_boost_modal: Vraag voor het boosten van een toot een bevestiging
setting_default_privacy: Zichtbaarheid toots
setting_default_sensitive: Media altijd als gevoelig markeren
setting_delete_modal: Vraag voor het verwijderen van een toot een bevestiging
setting_noindex: Jouw toots niet door zoekmachines laten indexeren
setting_system_font_ui: Standaardlettertype van jouw systeem gebruiken
setting_unfollow_modal: Vraag voor het ontvolgen van iemand een bevestiging
type: Importtype
username: gebruikersnaam
interactions: