Przeglądaj źródła

Use git commit hash as part of the cache key

avoids issues with model caching being incompatible across versions
cybrespace
nightpool 11 miesięcy temu
rodzic
commit
1a6bdd61e9
1 zmienionych plików z 1 dodań i 1 usunięć
  1. +1
    -1
      lib/mastodon/redis_config.rb

+ 1
- 1
lib/mastodon/redis_config.rb Wyświetl plik

@@ -22,7 +22,7 @@ setup_redis_env_url
setup_redis_env_url(:cache, false)

namespace = ENV.fetch('REDIS_NAMESPACE') { nil }
cache_namespace = namespace ? namespace + '_cache' : 'cache'
cache_namespace = [namespace, 'cache', `git rev-parse --short HEAD`.strip].compact.join('_')

REDIS_CACHE_PARAMS = {
expires_in: 10.minutes,


Ładowanie…
Anuluj
Zapisz