🌸 a small portfolio for lillian rose winter https://lily.toys
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
lily 1e327e0e94 💬 add periods at the end of headers 2 lat temu
src 💬 add periods at the end of headers 2 lat temu
.browserslistrc 🎉 init! 2 lat temu
.gitignore 🎉 init! 2 lat temu
.travis.yml 🎉 init! 2 lat temu
LICENSE 🎉 init license 2 lat temu
README.md 📝 fix formatting, second try 2 lat temu
package-lock.json 🔒 update tar version 2 lat temu
package.json 🎉 init! 2 lat temu
postcss.config.js 🎉 init! 2 lat temu
webpack.common.js 🎉 init! 2 lat temu
webpack.dev.js 🎉 init! 2 lat temu
webpack.prod.js 🎉 init! 2 lat temu

README.md
a small portfolio for lillian rose winter

usage

requires git and node.js

  1. git clone https://github.com/lilyshibe/portfolio.git
  2. cd portfolio && npm i
  3. npm start to start development server
  4. npm run build to build webpack to dist/ folder