The Cybre.Space fork of Mastodon -- https://github.com/tootsuite/mastodon https://cybre.space
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

4 wiersze
81B

  1. listen-address 0.0.0.0:8118
  2. forward . .
  3. forward-socks5t .onion tor:9050 .