The Cybre.Space fork of Mastodon -- https://github.com/tootsuite/mastodon https://cybre.space
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

5 wiersze
190B

  1. web: env PORT=3000 bundle exec puma -C config/puma.rb
  2. sidekiq: env PORT=3000 bundle exec sidekiq
  3. stream: env PORT=4000 yarn run start
  4. webpack: ./bin/webpack-dev-server --listen-host 0.0.0.0